Grupy

Koła Żywego Różańca

Żywy Różaniec to wspólnota założona przez sługę Bożą Paulinę Jaricot w Lyonie w 1826 r.

Czytaj

Ministranci

Liturgiczna Służba Ołtarza to duszpasterstwo zrzeszające młodych chłopców, którzy pragną być bliżej Boga i bliżej Chrystusa eucharystycznego.

Czytaj

Koło biblijne

Do grupy biblijnej należą osoby pragnące głębiej poznać Boga, jego mądrość, miłosierdzie, prawdę o samym sobie, poprzez słowo bezpośrednio kierowane do nas, które jest zapisane na kartach biblii.

Czytaj

Parafialna Rada Gospodarcza

Zadaniem Parafialnej Rady Gospodarczej jest świadczenie pomocy w administrowaniu parafialnym majątkiem kościelnym.

Czytaj

Parafialna Rada Duszpasterska

Zadaniem Parafialnej Rady Duszpasterskiej jest wspomaganie proboszcza w działalności duszpasterskiej.

Czytaj