II Niedziela Wielkiego Postu 25 luty 2024 roku

 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  25 LUTY 2024  ROKU

 

1. Przeżywamy dziś 2 Niedzielę Wielkiego Postu. Ewangelia przypomina nam fakt Przemienienia Jezusa. Nasz Zbawiciel ukazując swoją chwałę wobec wybranych uczniów chce ich przygotować na skandal krzyża. Pamiętajmy że droga do Zmartwychwstania wiedzie przez krzyż          

2. Rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu W tym czasie Adoracja Najświętszego Sakramentu we wtorki od godziny 1630 do godziny 1730  a w piątki od godziny 1600 do 1645  Adoracja krzyża a po niej od godziny 1645 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Nabożeństwo Gorzkich Żali w niedziele po sumie

3.  Niech okres Wielkiego Postu będzie dla nas okazją do dobrych postanowień

4. Caritas diecezji płockiej zachęca nas do włączenia się w pomoc potrzebującym poprzez nabywanie czekoladowych baranków na stół wielkanocny cena jednego baranka to 8 zł. Z zebranych środków pieniądze będą przeznaczone na hospicja noclegownie dla bezdomnych stołówki dla najuboższych itp.   

5. W tym tygodniu wypada pierwszy piątek miesiąca wizyta u naszych starszych i chorych od godziny 900